วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia hildae

Tillandsia hildae

แหล่งกำเนิดTillandsia hildae :
ทวีปอเมริกาใต้ พบมากในประเทศ Peru ตามหน้าผาสูง และ Ecuador มีทั้งเทียบเท่าระดับน้ำทะเล จนสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร

ลักษณะของต้น ใบ และดอก Tillandsia hildae:
เป็น Tillandsia ที่มีขนาดใหญ่ ต้นที่โตแล้วอาจมีความสุงได้ถึง 24 นิ้ว ทรงพุ่มอาจกว้างได้ถึง 1 เมตร ใบหยาบ อวบน้ำ มีลายตัดพาดคล้ายม้าลาย สามารถขังน้ำได้ปริมาณมากที่โคนใบ การออกดอกอาจต้องรอมากกว่า 10 ปีจนกว่าต้นจะใหญ่และสมบูรณ์จึงสามารถออกดอกได้ ก้านดอกอาจสูสงุได้ถึง 3 เมตร ช่อดอกแตกสาขา มีสีเขียว กลีบดอกสีขาวปลายบานออก ไม่เป็นหลอด

การปลูกเลี้ยง และอายุTillandsia hildae :
ปลูกเลี้ยงง่าย ชอบอากาศอบอุ่น-เย็น แสง 50-70%

 อายุTillandsia hildaeต่อ 1 ต้น 10 - 15 ปี / การเจริญเติบโตช้าเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆ

http://ssairplants.com/TillData/E_H.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น