วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia Caput-medusae


แหล่งกำเนิด Tillandsia Caput-medusae:
พบได้ทั่วทวีปอเมริกากลาง มีทั้งเทียบเท่าระดับน้ำทะเลจนถึง 2,200 เมตร

ลักษณะของต้น ใบ และดอก Tillandsia Caput-medusae:
โคนใบพองบวมดูคล้ายหัว ใบห่อตัวจนทำให้ดูเหมือนหลอด ใบไม่ตรง หงิกงอ ความยาว 4 - 8 นิ้ว กว้าง 1 ซม. ความกว้างทรงพุ่ม 5 - 8 นิ้ว ช่อดอกสีชมพู ยาว 4 - 6 นิ้ว แตกสาขา กลีบดอกเป็นหลอดสีม่วง

การปลูกเลี้ยง และอายุ Tillandsia Caput-medusae:
ชอบอากาศอุบอุ่นและไม่ชื้นแฉะ ไม่ควรให้มีน้ำขังในกาบใบ มีการระบายอากาศที่ดี หากอากาศแห้งหรือขาดน้ำเป็นเวลานาน ใบจะม้วนขดคล้ายงู อายุต่อ 1 ต้น 2 - 3 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น