วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia acostaeFamily: Bromeliaceae (bro-mee-lee-AY-see-ee)
Genus: Tillandsia (til-LAND-see-uh)
Species: acostae (ar-cos-tae-ee)
Tillandsia acostae**The true identity of this plant is being discussed with Harry Luther as it is not typical of either acostae or rhomboidea and may in fact be a fasciculata

ไม้ตัวนี้ มีลักษณะคล้าย T.concolor  แต่มีขนาดโตเต็มที่ที่ใหญ่กว่า ใบแข็งมาก ๆ ครับ
เวลาออกดอก กลางยอดจะแดงมากๆ ^^

http://fcbs.org/pictures.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น