วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

T.brachycaulos x T.concolor

T.brachycaulos x T.concolor

Breeder / Native : Mexican Natural Hybrid
ลักษณะของต้น ใบ และดอก : ทรงต้น ร่องใบ และ ช่อดอกอยู่รวมกันเป็นกระจุกคล้าย T.brachycaulos แผ่นใบแข็งคล้าย
T.concolor สามารถผสมตัวเองและติดฝักง่าย ซึ่งหลายคนมักสับสนกับ T.'Widgee' (T.concolor x T.brachycalos) ต่างกันที่ T.concolor เป็นตัวแม่ และ T.brachycalos เป็นตัวพ่อ T.'Widgee' ทรงต้นจะกางออก และดอกคล้าย T.concolor
การปลูกเลี้ยง และอายุ : ปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์ง่าย ชอบอากาศอบอุ่น อายุต่อ 1 ต้น 2-3 ปีssairplants.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น