วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Neoregelia 'Luna'

 
 
Neoregelia 'luna'


Family: Bromeliaceae (bro-mee-lee-AY-see-ee)

Genus: Neoregelia (nee-oh-reg-EL-ee-uh)

Cultivar: Luna 

 
Color : Pink

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น