วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Tillandsia Andreana

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Family: Bromeliaceae

Genus: Tillandsia

Species:
Tillandsia Andreana

เป็นทิลแลนเซียที่มีใบมีลักษณะเป็นเส้น ๆ
 
ดูโดยรวมมีลักษณะกลม ๆ
 
น่ารักดี เหมือนเม่นเลย ^^
แดดปานกลาง ชอบร่มชื้นมากกว่า
ดอกเป็นหลอดสีแดงเข้ม
เลี้ยงค่อนข้างง่าย
 
ชอบอากาศโปร่ง ลมผ่าน
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น