วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Neoregelia' Baby skotak '

 
Neoregelia' Baby skotak '

 
Neoregelia Amazon

Neoregelia 'Amazing grace'

 
Neoregelia 'Amazing grace'
 
 

Neoregelia ('Isabel' x 'Buckingham')
Neoregelia  ('Isabel' x 'Buckingham')

Neoregelia ('Isabel' x 'Buckingham')

 
Neoregelia ('Isabel' x 'Buckingham')

Neoregelia (car x conc )x (Pl x Joh.rubra )

 
Neoregelia (car x conc )x (Pl x Joh.rubra )
 
 

Neoregelia ' Coconut Ice'

 
Neoregelia ' Coconut Ice'