วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Neoregelia. 'Ninja' Pink

Neoregelia. 'Ninja' Pink


Family: Bromeliaceae (bro-mee-lee-AY-see-ee)

Genus: Neoregelia (nee-oh-reg-EL-ee-uh)

Cultivar: Ninja Pink
 
 
color : pink

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น