วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia baileyi

Tillandsia baileyiแหล่งกำเนิด Tillandsia baileyi:
พบได้ตั้งแต่รัฐ Texas (USA) ลงไปจนถึงประเทศ Nicaragua มีทั้งเทียบเท่าระดับน้ำทะเล จนสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร

ลักษณะของต้น ใบ และดอก Tillandsia baileyi:
โคนใบพองบวม ใบห่อตัวจนทำให้ดูเหมือนหลอด ชอบอากาศอบอุ่น-ชื้น (จากความชื้นรอบข้างและหมอก ไม่ใช่จากน้ำโดยตรง) ความยาวตั้งแต่โคนใบถึงปลายใบ 5 - 7 นิ้ว ความกว้าง 0.5 - 1 ซม. ผิวใบมีลายตามทางยาว ช่อดอกสีแดงยาว 3 - 5 นิ้ว ไม่แตกสาขา กลีบดอกเป็นหลอดสีม่วง

การปลูกเลี้ยง และอายุ Tillandsia baileyi:
แสง 40 - 60% หากเลี้ยงในที่ๆร่มมากมีแสงไม่พอ ใบจะยืด มีสีเขียวขี้ม้า และเจริญเติบโตช้า

อายุTillandsia baileyiต่อ 1 ต้น 2-3 ปี

ssairplants.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น