วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia balbisiana 'giant'

Tillandsia balbisiana 'giant'


มีลักษณะเหมือน T.balbisiana พันธุ์แท้
เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่า 3-4 เท่า
ปลูกเลี้ยงง่าย แสง 50 - 70%
มีการระบายลมที่ดี
ชอบอากาศอบอุ่น - เย็น แต่ไม่ชอบชื้น

อายุTillandsia balbisiana 'giant' ต่อ 1 ต้น 2-3 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น