วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia Capitata x T.harrisii
Breeder / Native Tillandsia Capitata x T.harrisii :
Guatemalan Natural Hybrid / ลูกผสมที่เกิดในธรรมชาติประเทศ Guatemala

ลักษณะของต้น ใบ และดอก Tillandsia Capitata x T.harrisii:
ทรงต้นและใบมี trichome หนา ดูคล้าย T.capitata 'peach' อย่างมาก ลักษณะดอกดุคล้าย T.harrisii แต่มีขนาดสั้นกว่า และมี trichome ปกคลุม กลีบดอกเป็นหลอดสีม่วง

การปลูกเลี้ยง และอายุ Tillandsia Capitata x T.harrisii:
ปลูกเลี้ยงง่าย ชอบอากาศอบอุ่น อายุต่อ 1 ต้น 2 - 3 ปี

ssairplants.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น