วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia flexuosa var. vivipara

Tillandsia flexuosa var. vivipara

แหล่งกำเนิด Tillandsia flexuosa var. vivipara:
พบในเขตป่าของอเมริกากลาง ลงไปจนถึงอเมริกาใต้ตอนบน มีทั้งเทียบเท่าระดับน้ำทะเล จนสูงกว่าระดับน้ำทะเล 480 เมตร 

ลักษณะของต้น ใบ และดอก Tillandsia flexuosa var. vivipara:
ต้นโตเต็มที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ อาจกว้างได้ถึง 12 นิ้ว ใบอวบน้ำสีเขียว ผิวใบหยาบ หน้าใบกว้าง 0.5 - 1.5 นิ้ว เวลาออกดอกจะสร้างช่อดอกซึ่งมีความยาวมาก อาจยาวได้ถึง 24 - 30 นิ้ว แตกสาขา ช่อดอกสีแดง-ชมพู กลีบดอกสีชมพูเข้ม ปลายกลีบบานออกด้านข้าง หลังดอกโรยหมด สามารถให้หน่อใหม่ได้ตามโคนช่อดอก หรือที่เรียกว่าตะเกียง

การปลูกเลี้ยง และอายุ Tillandsia flexuosa var. vivipara: ชอบอากาศอบอุ่น ปลูกเลี้ยงง่าย

อายุTillandsia flexuosa var. vivipara ต่อ 1 ต้น 2-5 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น