วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Neoregelia (car. x conc) x Painted lady Var.

Neoregelia (car. x conc) x
Painted lady Variegate
 
 

 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น