วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia bryoides

Tillandsia Bryoidesพบได้ในทวีปอเมริกาใต้ ตั้งแต่ประเทศ Peru, Bolivia และ Argentina ความสูงจากระดับน้ำทะเล 800 - 3,000 เมตร
ลักษณะของต้น ใบ และดอก : ถือว่าเป็น Tillandsia ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมาก ความกว้างของลำต้นเพียง 0.5 - 0.7 มม. ยาว 1 - 2 นิ้ว มีใบที่สั้น และเรียงเบียดอัดกันแน่นรอบลำต้น กลีบดอกสีเหลืองขนาดเล็กอยู่ส่วนยอด ไม่แตกสาขา ปลายกลีบบานออก ไม่เป็นหลอด แตกหน่อบริเวณยอดลำต้น 2 - 3 หน่อ เท่านั้น
การปลูกเลี้ยง และอายุ : ชอบอากาศอบอุ่น-เย็น และแห้ง มีการถ่ายเทอากาศที่ดี และแสง 50-70% / การเจริญเติบโตช้าเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆ

ssairplants.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น