วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia atroviridipetala

Tillandsia atroviridipetala

แหล่งกำเนิด : พบได้ในประเทศ Brazil และประเทศไกล้เคียง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 - 2,700 เมตร
ลักษณะของต้น ใบ และดอก : T.atroviridipetala มีความคล้ายคลึงกับ T.mauryana ทั้งใบและดอกซึ่ง T.mauryana ใบยาว 1.5-2 นิ้ว แผ่นใบนุ่ม และติดบัญชี CITES II แต่ T.atroviridipetala ความยาวของใบเพียง 1 นิ้ว แผ่นใบแข็ง-หยาบ ช่อดอกเป็นกระจุกอยู่ในกลางยอด กลีบดอกสีเขียว และไม่ได้ติดบัญชี CITES
การปลูกเลี้ยง และอายุ : ชอบอากาศอบอุ่น-เย็น แห้ง และมีลมพัดผ่านอยู่เสมอ อายุต่อ 1 ต้น 2-3 ปี / การเจริญเติบโตช้าเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆ

ssairplants.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น