วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Tillandsia funckiana close form

Tillandsia funckiana close form
 
ทิลแลนเซียตัวนี้ มีลักษณะใบลู่ขึ้นไปทางยอด
ใบเป็นเส้นๆ ค่อนข้างอ่อน
ใบสีเขียวอ่อนออกเทา
ชอบอากาศโปร่ง
แดดปานกลางถึงร่ม
เลี้ยงค่อนข้าง
พบเห็นทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น