วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Tillandsia Andreana

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Family: Bromeliaceae

Genus: Tillandsia

Species:
Tillandsia Andreana

เป็นทิลแลนเซียที่มีใบมีลักษณะเป็นเส้น ๆ
 
ดูโดยรวมมีลักษณะกลม ๆ
 
น่ารักดี เหมือนเม่นเลย ^^
แดดปานกลาง ชอบร่มชื้นมากกว่า
ดอกเป็นหลอดสีแดงเข้ม
เลี้ยงค่อนข้างง่าย
 
ชอบอากาศโปร่ง ลมผ่าน
 
 Tillandsia Straminea

เป็นทิลแลนเซีย ที่มีใบและลำต้น เป็นสีเทาขาว ลักษณะลำต้น จะยาวออกไปเรื่อยๆ เลี้ยงค่อนข้างง่าย ชอบชื้นหน่อยๆ ใบจะไม่ยาวมาก

Tillandsia tenuifolia

Tillandsia tenuifolia

เป็นทิลแลนเซีย ที่มีลำต้นยาว
ใบค่อนข้างแข็งแต่ไม่แข็งมาก
ใบยาวปานกลาง ใบจะลู่ไปทางปลายใบ
ใบมีสีเขียวเทา
ชอบอากาศโปร่ง
แดดปานกลางถึงร่ม ชื้น
ไม่ค่อยมีราก
แตกหน่อยากมาก
โตช้า
 
 
 

Neoregelia Ganish


 ไม้กระลายสวยดีคับ ฟอร์มไม่ใหญ่
แดดดีๆ ก้อออกสีแดงชมพูเหมือนกัน


Neoregelia Ganish

Neoregelia Panama

 เป็นสับปะรดสี ที่มีขนาดใหญ่อีกตัว ใบด่างๆ เลี้ยงแดดดีๆ อาหาศหนาวๆหน่อย นี่ออกสีชมพูแดงเลยแหละคับ

 
Neoregelia Panama

Tillandsia funckiana close form

Tillandsia funckiana close form
 
ทิลแลนเซียตัวนี้ มีลักษณะใบลู่ขึ้นไปทางยอด
ใบเป็นเส้นๆ ค่อนข้างอ่อน
ใบสีเขียวอ่อนออกเทา
ชอบอากาศโปร่ง
แดดปานกลางถึงร่ม
เลี้ยงค่อนข้าง
พบเห็นทั่วไป