วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia fasciculata

Tillandsia fasciculata


แหล่งกำเนิด Tillandsia fasciculata:
พบได้ตั้งแต่รัฐ Florida, USA ลงไปจนถึงประเทศ Brazil มีทั้งเทียบเท่าระดับน้ำทะเล จนสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,900 เมตร

ลักษณะของต้น ใบ และดอก Tillandsia fasciculata:
มีลักษณะรูปร่างและสีที่แตกต่างกัน ความหลากหลายทางสรีระมาก เนื่องจากการกระจายถิ่นกำเนิดที่กว้างขวาง บางชนิดมีใบหนาอวบน้ำ บางชนิดมีใบหยาบ บางชนิดช่อดอกแตกสาขา แต่บางชนิดดอกไม่แตกสาขา ลักษณะทางสรีระโดยรวมจะมีใบหยาบแข็ง-อวบน้ำ ปลายใบเรียวแหลม (ลักษณะเทียบได้กับ T.concolor) โคนใบสามารถขังน้ำได้ ช่อดอกยาว 5 - 8 นิ้ว มีขนาดใหญ่และอวบน้ำ ไล่สีจากโคนดอกขึ้นยอด สีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีเขียวอ่อนตามลำดับ บางชนิดไม่แตกสาขา กลีบดอกเป็นหลอดสีม่วง

การปลูกเลี้ยง และอายุ Tillandsia fasciculata : เลี้ยงง่าย ชอบอากาศอบอุ่น แสง 50 - 70%

อายุ Tillandsia fasciculata ต่อ 1 ต้น 3 - 5 ปี

ssairplants.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น