วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

T.brachycaulos x T.balbisiana

Tillandsia brachycaulos x balbisiana


Breeder / Native : Mexican Natural Hybrid
ลักษณะของต้น ใบ และดอก : ลักษณะโดยรวมดูคล้าย T.balbisiana แต่ช่อดอกสั้น กาบใบประดับมีสีฉูดฉาด และใบไม่พับลง
การปลูกเลี้ยง และอายุ : ปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์ง่าย ชอบอากาศอบอุ่น อายุต่อ 1 ต้น 2-3 ปี

ssairplants.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น