วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia fuchsii var. gracilis

Tillandsia fuchsii var. gracilis

แหล่งกำเนิด Tillandsia fuchsii var. gracilis :
ประเทศ Mexico ลงไปจนถึง Guatemala สูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร

ลักษณะของต้น ใบ และดอก Tillandsia fuchsii var. gracilis  :
แตกต่างจาก var. fuchsii ที่ใบมีใบยาว และไม่แข็งหยาบ

การปลูกเลี้ยง และอายุ Tillandsia fuchsii var. gracilis :
ชอบอากาศอบอุ่น-เย็น แห้ง อากาศถ่ายเทดี แสง 50 - 70% ไม่ชอบอากาศร้อนชื้น แฉะหรืออบอ้าว

อายุ Tillandsia fuchsii var. gracilis ต่อ 1 ต้น 2 - 3 ปี / การเจริญเติบโตช้าเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆ


ssairplants.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น