วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Tillandsia bradeana
Tillandsia bradeana

พบในประเทศประเทศ Mexico ลงไปจนถึง Costa Rica มีทั้งเทียบเท่าระดับน้ำทะเล จนสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร
ลักษณะของต้น ใบ และดอก : อดีตเคยมีชื่อว่า T.abdita แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น T.bradeana ทิลแอนเซียชนิดนี้มคความไกล้เคียงกับ T.brachycaulos อย่างมาก แต่ T.bradeana จะมีการเรียงตัวใบสวยงาม กาบใบประดับเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลือกมังคุดยามออกดอก กลีบดอกเป็นหลอดสีม่วง
การปลูกเลี้ยง และอายุ : แสง 50 - 70% มีการระบายลมที่ดี ชอบอากาศอบอุ่น-เย็น อายุต่อ 1 ต้น 2-3 ปี
ssairplants.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น